Đào tạo

FASHION BUSINESS
BP310
2000 USD

I. OVERVIEW
The Fashion Business Administration program is your opportunity to delve deeply into the fashion business and professionalize your brand. The program includes 8 intensive courses on fashion business administration and field visits to major fashion companies. The program focuses on the core issues of the fashion business:

 • Master the mindset of a fashion brand owner with adequate knowledge, management and operation skills, enhanced creativity to shape and build your own fashion brands.
 • Understand the development history and characteristics of classic design trends and styles, and pick up a style that suits the modern tastes.
 • Understanding production management and taste analyzation to develop products that stand out from competitors in the same segment.
 • Construct a systemetic and rigorous brand promotion and development plan.
 • Operational management, profit-loss management, import-export procedure.
 • Professional management and distribution of personnel, harmonizing coordination of departments.
 • Pick up the trends, tastes and apply decorative arts effectively.
 • Featured activities such as lesson and example analysis, and practice on realistic ideas so that trainees can develop an overall perspective and implement online sales strategies, systemetic plans to meet the business requirements of the brands and the needs of customers.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP & ĐÁNH GIÁ

 • Chương trình Quản trị Doanh nghiệp Thời trang là một chương trình mang tính ứng dụng cao vì thế học viên theo học sẽ được trang bị những kiến thức thực tế nhất. Cấu trúc chương trình sẽ giúp bạn trau dồi những kỹ năng cần thiết thực tiễn phục vụ cho công việc trong lĩnh vực thời trang và dệt may tại Việt Nam.
 • Bạn sẽ kết nối với doanh nghiệp thông qua các chuyến đi thực tế, bài giảng từ khách mời và các dự án học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn. 
 • Chương trình sẽ áp dụng nhiều cách kiểm tra và đánh giá khác nhau để đảm bảo rằng bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để trở thành một nhà kinh doanh thời trang và dệt may chuyên nghiệp.Trong đó bao gồm các bài kiểm tra, bài tập, thuyết trình và đồ án. Các bài tập có thể được hoàn thành theo nhóm hoặc cá nhân.
 • Kết thúc bằng 1 lớp đề án thực tế cùng những giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm.
 • Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững tất cả kiến thức và kỹ năng cần có để xây dựng thương hiệu thời trang nổi bật, vận hành hiệu quả và phát triển kinh doanh bền vững. 

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

 • Chủ thương hiệu thời trang
 • Quản lý cửa hàng/Quản lý bán lẻ
 • Quản lý dự án thời trang
 • Trưởng phòng Marketing thời trang
 • Quản lý dòng sản phẩm
 • Phát triển sản phẩm & Phân tích xu hướng
 • Hoạch định phân phối sản phẩm
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Thương mại quốc tế
Facebook Zalo Hotline 0907598584