Sản xuất hình ảnh

Hình ảnh được xem là yếu tố quan trọng giúp chiến lược truyền thông quảng bá trở nên hiệu quả hơn. Trong vai trò là Image Art Production, FADIN sẽ là lựa chọn đáng tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực sáng tạo, truyền tải thông điệp và cô đọng sản phẩm thời trang của thương hiệu bằng ngôn ngữ hình ảnh. Trong đó sẽ bao gồm các giải pháp về việc xây dựng hình ảnh 2D, 3D; look book; video quảng cáo…

Facebook Zalo Hotline 0907598584